A jövő építőanyaga, amiben manifesztálódik az összes előnyös tulajdonság melyre az ipar eddig csak kereste a megoldásokat.

ANYAG TULAJDONSÁGAINAK RÖVID LEÍRÁSA

 1. Technológia: Vakolható, önthető táblába, zsaluba vagy más egyedi formában, illetve paneltechnológiával gyártható.
 2. Hőszigetelő: A réteg vastagságának növelésével, illetve a térfogatsű-rűség csökkentésével egyre jobb értéket kaphatunk. Önálló falként 36 cm-es falvastagsággal passzívház értéket kapunk. Energiafelhasz-nálása 15KW/m2/év – hagyományos építkezéseknél 280-350KW/m2/év.
 3. Tűzzáró: 6 cm vastagságú anyagot 1.200C°-os szúróláng 2 óra alatt sem égeti át. NEM ÉGHETŐ ANYAG! Az égetés helye 1-2 perc múlva kézzel megfogható.
 4. Víztaszító: Nedves, vizes, salétromos falra vakolva, kihatja a vizet a szigetelt felületből.
 5. Légáteresztő: A páradiffúziós értéke alacsonyabb, mint a tégláé, így megakadályozza a fal penészesedését. Mindenképpen javasolt külső szigetelés esetén a légáteresztő nemes vakolat vagy kőpor alkalmazá-sa, hogy ne romoljon a fent említett tulajdonsága.
 6. Szilárd: Felhasználás helyétől függően nyomószilárdsága 9,68 N/cm2. Ez az érték minden más használatos szigetelésnél jobb.
 7. Tömör: Tömörsége és a benne lévő cement miatt megakadályozza a rovarok, rágcsálók és madarak beköltözését.
 8. Flexibilis: Rugalmassága révén vas tartószerkezettel kombinálva FÖLDRENGÉS BIZTOS épület készülhet belőle.
 9. Könnyű: 100-300 kg/m3, a lépésálló kivitel súlya sem haladja meg a 400 kg/m3-t. (Összehasonlításképpen: 1m3 38-as légcellás téglafal vakol-va kb. 980 kg. 1m3 beton 2.400 kg.)
 10. Felülete: A vakolt felhordás esetén simítható, zsalurendszer alkalma-zásával glettelhető simaságú, festhető, tapétázható felület érhető el.
 11. Kedvező árfekvés: Az anyag sajátságos technológiai felhasználása miatt több építő ipari folyamat elmarad (nem kell falazni, vakolni, hőszigetelni, gépészeti szereléshez vésni, vakolatot javítani stb. – ezért gyorsabb a kivitelezés).
 12. Természetes:Az anyag alkotó elemei a természetben megtalálhatóak, antiallergén, nem tartalmaz rostszálas anyagokat – nem irritáló.
 13. Sugárzás csökkentő: Ha szükséges, az alapanyag más anyagok fel-használásával sugárzást csökkentő tulajdonsággal bír – ennek mért eredményét a MTA KFKI-ban elvégzett bemérések igazolják.
 14. CO2 szennyezés csökkenthető: Az anyagból épült családi ház esetén 14-20 tonna a széndioxid megtakarítás; bérházak szigetelésénél 8 tonna meg-takarítás érhető el. Éves viszonylatban a széndioxid kvóta tekintetében sokmilliárdos megtérülést eredményez – üvegházhatást nagymérték-ben csökkenthető.

Az anyag felhasználása során az erősebb (42,5-es), jobb minőségű cementből nagy mennyiséget igényel. Ezzel a technológiával tehát nem csökkenne a cement mennyiségi eladási aránya. Mindez úgy növelné a cementgyárak bevételét, hogy jelentős mértékben járulna hozzá az energia hatékonysághoz. Így globálisan a megújuló, zöldebb beruházásokat segítő céggé válna.

A Nemzetközi Energia Ügynökség szerint tavaly 1,6 gigatonnával 30,6 giga-tonnára nőtt a CO2 kibocsájtás a Földünkön. A világgazdasági növekedés (pl. Ázsia) előre vetíti a még nagyobb CO2 kibocsájtás veszélyét.

A cancuni klíma csúcson elfogadott 2020-ra átlag 2 C° hőmérsékletemelkedéshez, mindenképpen 32 gigatonna/év CO2 kibocsájtás lenne kívánatos. A mi anyagunk felhasználásával már most nagymértékben csökkenthető a 2020-as egyezmény szerinti CO2 kibocsájtás követelménye.

Csak Magyarországon a gazdasági válság előtt 40.000 lakás épült évente. A CO2 kvóta keres-kedelmében az anyagunk felhasználásával nagyságrendekkel növelhető lenne az ebből befolyó bevétel.

1973-ban robbant ki az első energia válság. Első rendű szempont lett az energia felhasználás csökkentése. Vannak új szigetelő- és építőanya-gok, melyek az energia felhasználás szempon-tjából már rész sikereket értek el. Pl. üveggyapot, kőzetgyapot, polisztirol hab, ytong, vegyszer kezelt ipari papír, polisztirol gyöngyös könnyű betonok… stb. Alkalmazásuk csak rész siker, mert előtérbe kerültek új tulajdonságok, melyek nagymértékben hátrányosak – pára dúsulás, fém-szerkezetek rozsdásodása – gyorsabb öregedése, allergiát okozó penészesedés – gombásodás, drágább technológia. Újabban az ytong technológia is kifejlesztett egy tűzzáró anyagot. Viszont a páradiffúziós tulajdonságai az anyagunkhoz képest nem jók. Az árarány sem előnyös, az építési technológia is hagyományos – ezért hőhidak jöhetnek létre.

Amerikában éghetetlen, habosított anyagot dolgoztak ki, ami páradiffúziós szempontból szintén nem jó. Légkondicionáló berendezés szükséges, hogy ne jöjjön létre penészesedés. Ami energiafelhasználási szempontból háromszor drágább, mint a fűtés.

A most használatos passzív házaknál a réteg-rendeket farost táblák, gipsz kartonok, szálas szigetelők, majd újabb táblák alkotják. A tech-nológia a mi anyagunknál bonyolultabb, nem biztos, hogy éghetetlen, a páradiffúzió nem töké-letes, és az egész rendszer drága.

Aláhúzandó, hogy ezen anyagok felhasználásával csak rész sikerek érhetők el.


A mi anyagunkban manifesztálódik az összes előnyös tulajdonság, melyre az ipar kereste a megoldásokat.

Foreword

Let us introduce you the building material of the 21st century that satisfies all requirements that we can set with many thousand years of experience in construction and transforming the environment into a safer, better place to live.

The technology is affordable, environment-friendly, fireproof, energy-saving, healthy and this is only the beginning. It has a lot of other benefits to offer to you as well to make your building really livable and durable.

The new material was developed by Hungarian architects, chemists and proficient master masons and the results were approved by the Hungarian Academy of Sciences, KFKI.

Please take a few minutes to understand how this material can make your (future) home, office or any other building really a better place.

Technology

The material is easy to plaster, can be poured into forms, shutters or boards and can be manufactured even with panel technology.

Heat insulator

By increasing the thickness of the layer or by decreasing the density, better and better values are reachable considering insulation. Using it as the only wall material, at only 36 cm thickness, the criteria of passive houses can be achieved. The energy efficiency is 15 KW/m2/year – compared to regular buildings where it is around 280-350 KW/m2/year.

Fire retardant

A 6 cm thick wall cannot be burnt through with a 1200 °C pointed flame in 2 hours. After burning the location of pointed flame can be touched in 1-2 minutes by hand.

THIS IS NOT A FLAMMABLE MATERIAL!

* Water-repellent * Breathable * Solid * Massive * Flexible * Light * Surface * Cost efficient * Neutral * Radiation reductive

Water-repellent

After plastering the material on wet, watery or on nitrous walls it repels water from the insulated surface. So by drying your wall, it can create a healthier environment for you and for your family.

Breathable

The vapor diffusion value of this material is lower than bricks’ so it prevents wall from moulding. In case of outer insulation it is highly recommended to use breathable plaster or rock flour in order to obtain the mentioned excellent feature.

Solid

The compressive strength is between 9,68 N/cm2 depending on location of application. This is better than any in case other commonly used insulating materials.

Massive

Due to its solidity and the cement inside, it prevents the wall from insects’ or birds’ moving in.

Flexible

Thanks to its flexibility, combined with steel structure earthquake-proof buildings can be constructed.

Light

The density of the material is commonly between 100-300 kg/m3, with special requirements it can reach maximum 400 kg/m3. Compared it to common 38 cm thick bricks with plaster (approx. 980 kg/m3) or to 1m3 concrete (2400 kg) it is pleasurably light.

Surface

By plastering the material it can be easily evened. When shuttering, the surface can be easily gypsum plastered, colored or wallpapered.

Cost efficient

Thanks to the unique material, a few building processes can be quitted. (No need for walling, plastering, insulating – so the result is faster building operations and cost efficient solution).

Neutral

All components of the material can be found in the nature. It is not allergenic and does not contain fibers so it is not irritative at all.

Radiation reductive

If requested, the material combined with additional components can reach much better radiation reductive parameters than any other known building materials. It is proved by different tests carried out by the Hungarian Academy of Sciences, KFKI.

Reducing CO2 emission

Compared to houses built by common materials, 14-20 tons of CO2 can be saved if the same house would be built with this material. This saving is about 8 tons in case of apartments. Taking the annual CO2 quota into consideration, this may benefit billions, not to mention the favorable consequence decreasing the greenhouse effect.

According to IEA, by increasing with 1,6 giga tons, the CO2 emission in the world in 2010 was 30,6 giga tons. And the growth rate just does not seem to be smoothed in the future considering the developing countries (e.g. Asia). In order to reach the average 2 C° temperature increase in 2020 accepted on the Climate Change Conference in Cancún in 2010, the acceptable emission of CO2 would be 32 giga tons/year. Using our material could help a lot to decrease the emission and make the world a better place to live.

Still need for cement

During the application of the material it requires a big quantity from the better quality cement (42,5) so applying this technology would not mean decreasing cement sales rate.

Comparison to other materials

The first energy crisis broke out in 1973. Using energy efficiently became a vital question all around the globe. There are new building and insulating materials but they can only reach half success as they also have a negative side such as vapor enrichment, moulding, those might be allergic or being a more expensive solution. Furthermore, some of them still do not protect against potential heat bridges.

The layer orders in case of the actually built passive houses are made by fiber or gypsum boards, fiber insulators and other boards again. The technology is much more complicated, the flame retardancy, vapor diffusion and last but not least the cost efficiency is still a question. It is highlighted that none of these technologies can offer an optimum solution.

If you are looking for a material that consists all positive features without having negative effects then our material is your solution.

Bemutató videó - Demo Video

Web: www.xtherm.bbs.hu E-mail:xtherm@bbs.hu Phone: +36307576135